May 13, 2021
Ölümün Şifresi
Posted by Glen Erik Hamilton

Son sayfaya kadar a rt c bir Van Shaw roman Ger ek i ve cesur macera sevenler l m n ifresi ni okumal d r Glen Erik Hamilton, e lenceli, h zl akan, kanunsuzluklarla, b y k su larla ve pi manl klarla dolu bir hik ye yaratm t r.FreshFictioncomKitab okuduk a, s radan dedektif hik yelerini heyecanl hale getirmenin nas l bir ey oldu unu g receksiniz Bu kitap eskiSon sayfaya kadar a rt c bir Van Shaw roman Ger ek i ve cesur macera sevenler l m n ifresi ni okumal d r Glen Erik Hamilton, e lenceli, h zl akan, kanunsuzluklarla, b y k su larla ve pi manl klarla dolu bir hik ye yaratm t r.FreshFictioncomKitab okuduk a, s radan dedektif hik yelerini heyecanl hale getirmenin nas l bir ey oldu unu g receksiniz Bu kitap eski moda polisiye hik yelerin modern yorumudur.Kirkus ReviewsGlen Erik Hamilton, Van Shaw ad nda, ayd nl kla karanl k aras nda gidip gelen gizemli oldu u kadar ilgin bir karakter yaratm t r l m n ifresi, e lence treniyle a a do ru s z lmenin tad n verecek bir gerilim kitab d r Kemerlerinizi ba lay n ve kendinizi e lenceye b rak n Gregg HurwitzYazar, aksiyon konusunda korkun iyi Hamilton, yeteneklerini bu ekilde sergilemeye devam ederse takip edilmesi gereken yazarlardan biri olur BooklistShaw n hayat n her ayr nt s d n lm geri d n lerle anlat rken, kanunun her iki taraf ndaki arp c karakterleri hik yesinin i ine ba ar yla yerle tirmi tir.Publishers WeeklyHamilton, Van Shaw ad nda etkileyici ve sert bir karakter yaratm t r Bu karakter, Lee Child n Jack Reacher serisini bilenlere hi de yabanc gelmeyecektir.Library JournalHamilton, okuyucunun merak n uyand rarak ba l yor ve kitab n b y k b l m nde birbiri ard na merak patlamalar ya atmaya devam ediyor Son sayfaya kadar okuyucuyu a rtmay ba ar yor Bookreportercom

 • Title: Ölümün Şifresi
 • Author: Glen Erik Hamilton
 • ISBN: 6058455016
 • Page: 326
 • Format: None
 • l m n ifresi Son sayfaya kadar a rt c bir Van Shaw roman Ger ek i ve cesur macera sevenler l m n ifresi ni okumal d r Glen Erik Hamilton e lenceli h zl akan kanunsuzluklarla b y k su larla ve pi manl klarla do


  • ◦ Ölümün Şifresi Best Audio BOOK Power Glen Erik Hamilton
   326 Glen Erik Hamilton
  Ölümün Şifresi